bookmarksagregator

Co to jsou pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy slouží k vytvoření podmínek pro uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a potřeby krajiny. Tyto úpravy se pak v praxi projevují například jako nové polní cesty, omezení eroze, doplnění krajiny zelení nebo tvorbou rybníků.
Co to jsou pozemkové úpravy


Komentáře k článku

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek